มาพิสูจน์ศักยภาพของตัวคุณ
บนเส้นทางที่ท้าทาย

รายการแข่งขัน
LRT KaengKraChan Racing 2
4th-5th November 2017 (4-5 พ.ย.60)
KaengKraChan, Phetchaburi