มาพิสูจน์ศักยภาพของตัวคุณ
บนเส้นทางที่ท้าทาย

รายการแข่งขัน
LRT KaengKraChan Racing 2
5th November 2017 (5 พ.ย.60)
KaengKraChan, Phetchaburi