มาพิสูจน์ศักยภาพของตัวคุณ
บนเส้นทางที่ท้าทาย

รายการแข่งขัน
LRT Pongkrating Challenge 3
20 May 2018
โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี