มาพิสูจน์ศักยภาพของตัวคุณ
บนเส้นทางที่ท้าทาย

รายการแข่งขัน
LRT PONGKRATING by BOMBBIKE
11 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี