มาพิสูจน์ศักยภาพของตัวคุณ
บนเส้นทางที่ท้าทาย

รายการแข่งขัน
LRT Pongkrating Challenge 3 by BOMBBIKE
20 May 2018
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี